Verbul – Modurile predicative (personale)

Modurile verbului sunt predicative (și personale) atunci când verbul formează predicatul propoziției.

Modurile predicative sunt: indicativ, conjunctiv, condițional-optativ și imperativ. Despre modul indicativ am discutat deja aici. Și, în mod similar, voi prezenta timpurile verbale, urmând ca exemplele să aibă persoane și numere diferite.

I. Conjunctiv
Prezintă o acțiune sau o stare realizabilă sau posibilă. Are aceleași desinențe ca modul indicativ, excepție făcând persoana a III-a.

1) Prezent (format cu ajutorul conjuncției “să”)
Ex: El vrea să învețe.
2) Perfect (format cu ajutorul conjucției “să” și verbului auxiliar “a fi”)
Ex: Ele își doresc să fi învățat.

II. Condițional-optativ
Prezintă o acțiune sau o stare ipotetică a cărei realizări depinde de realizarea altei acțiuni sau stări.

1) Prezent (format cu ajutorul verbului auxiliar “a avea”)
Ex: Tu ai reține dacă ești atent.
2) Perfect (format cu ajutorul verbelor auxiliare “a avea” și “a fi” )
Ex: Noi am fi reținut dacă eram atenți.

III. Imperativ
Nu are timpuri verbale și are forme doar pentru persoana a II-a (singular și plural)

Ex: Învață!
Ex: Învățați!

2 thoughts on “Verbul – Modurile predicative (personale)”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Optionally add an image (JPEG only)